Vi är förtjusta i lagarbete

 

 

VI ÄR

Sunnanå Utveckling är Norrlandsbaserade och finns i Skellefteå. Vi har vårt ursprung i fotbollsföreningen Sunnanå Sportklubb. Föreningens idéer, folkbildningsintresse, samhällsengagemang och idrottsliga framgångar är grunden till våra idéer. Vi i Sunnanå har under 40 år arbetat aktivt med att utveckla, pröva idéer och metoder. En ständigt pågående vardagsforskning byggd på en växling mellan erfarenhetslärande, reflektioner, praktiskt prövande och tränande. Vi vill göra skillnad och har ett brinnande intresserade för människor och utveckling. Vårt fokus är resultat genom utveckling. Styrkan i vårt pedagoglag är ett lustfyllt och energiproducerande förhållningssätt där vi tillför perspektiv, metoder och pedagogik som gör skillnad. Genom medskapande, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapar vi ett upplägg speciellt för er.

Vårt pedagoglag

 

Birgitta Söderström, Cecilia Öhman, Mikael Marklund, Hanna Marklund.

Hanna Marklund

Mobil: 070-307 72 78
hanna.marklund@sunnana.com


Birgitta Söderström

Mobil: 070-313 80 22
birgitta.soderstrom@sunnana.com


Cecilia Öhman

Mobil: 070-646 42 09
cecilia.ohman@sunnana.com


Michael Marklund

Mobil: 070-571 65 62
michael.marklund@sunnana.com

Hanna Marklund

Mobil: 070-307 72 78
hanna.marklund@sunnana.com

 


Birgitta Söderström

Mobil: 070-313 80 22
birgitta.soderstrom@sunnana.com


Cecilia Öhman

Mobil: 070-646 42 09
cecilia.ohman@sunnana.com


Michael Marklund

Mobil: 070-571 65 62
michael.marklund@sunnana.com

Våra mentorer;
Göran Eklund & Ulf Hallberg
Eldsjälar och grundare av Sunnanå Utveckling. Har haft stor betydelse för vår idé- och pedagogutveckling. Flerårigt engagemang i föreningen Sunnanå SK. Är våra inspiratörer, vägledare och mentorer.

Vår värdegrund-länge leve nyanserna

  • En skapande, medskapande och lärande grundhållning hos människor
  • Gemenskaper där humor, glädje och bra prestationer samverkar med varandra
  • Gemenskap byggda på tolerans, dialog och tilltro att tillsammans kunna åstadkomma positiva förändringar
  • Självtillit och utvecklingskompetens hos människor
  • Skapande av miljöer som bidrar till människors möjligheter att leva friska och produktiva liv

 

Här finns vi

Storgatan 26, 931 32 Skellefteå

Kontakta oss

Kontakta oss-070-313 80 22

E-Post

info@sunnana.com

Jobba med oss

Utan spaning ingen aning! Vi spanar efter nya möjligheter och samarbeten. Hör av dig om du blir nyfiken.