Vi hjälper människor och organisationer att växa genom medskapande

VI GÖR

 

Vi tror att människor kan och vill utvecklas, genom att ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens växer individer, grupper och organisationer. Som utvecklingspedagoger stärker vi medskapandeförmågan och utvecklingskompetensen och vill bidra till en kultur där människor mår bra, trivs, utvecklas och presterar. Vi skräddarsyr uppdragen tillsammans med er och tillför perspektiv, metoder och pedagogik som gör skillnad. Vi har många års erfarenhet av att stödja utvecklings- och förändringsarbete för att nå gemensamma mål.

Organisationsutveckling

Vi är förändringsunderlättare och medskapare i att uppnå effekter eller en önskvärda förflyttning för organisationen. Vi vill åstadkomma så mycket samverkanseffekter som möjligt. En positiv ömsesidig växelverkan mellan individer och verksamhetens behov. Vi arbetar parallellt med Struktur-, Metodik-, och Beteendeutveckling. Vi utgår från organisationens behov och ambitioner samt skapar verktyg för en hållbar vardagsutveckling. Vi åtar oss uppdrag som kan omfatta förstudie, genomförande och uppföljning.

 

Värdegrund och kultur 

Vi hjälper er att skapa och förankra era värderingar och visioner. Vi tränar medarbetare i att upprätthålla värdegrunden i vardagen och tydliggör vad det betyder i det vardagliga arbete. En organisations värdegrund och kultur påverkar i hög grad hur människor mår, trivs utvecklas och presterar. Den ska genomsyra allt som görs i form av arbetssätt och förhållningssätt. Det ska vara tydligt internt och externt vad organisationen står och verkar för.

 

Ledning

En väl fungerande ledningsgrupp skapar förutsättningar för medarbetare att lösa sina uppgifter och bidra till utveckling för att nå organisationens mål. Genom ett processinriktat arbetssätt, användbart i vardagen, stärker vi lagarbetet och förmågan att verka som ledningsgrupp utifrån ledningsgruppens uppdrag och organisationens värdegrund. Individuellt ledarstöd finns som komplement.

 

Lagarbete

Vi i Sunnanå Utveckling är förtjusta i lagarbete och har gedigen erfarenhet av vara en del av ett lag. Hur kan jag bidra till att jag OCH andra mår bra, trivs, utvecklas och presterar? Hur underlättar jag för andra att vara bra och lyckas? Genom att skapa samsyn om samarbetet, var och ens bidrag så tydliggör vi viktiga faktorer för ett fungerande lagarbete. När lusten, glädjen och viljan driver utvecklingen i laget blir utvecklingstakten hög. Vi tränar förmågan att samspela, lära, utvecklas och förändra.

 

Medarbetardagar

Har ni behov av att skapa en starkare VI-känsla, längtar ni efter att skratta tillsammans, skapa energi och fokus framåt?
Vårt arbetssätt bygger på dialoger med vardagsnära koppling där samtalen handlar om viktiga frågor som påverkar oss både på jobbet men även privat. Vi bidrar till att göra svåra men viktiga frågor pratbara. Vi skräddar syr ett upplägg som passar just er.
Möjliga teman:

 • Medskapande medarbetare
 • Leda sig själv
 • Jaget och Laget
 • Må bra-Trivas-Utvecklas-Prestera
 • Hälsa och välbefinnande
 • Hållbart arbetsliv.

Coachingsamtal

Vi vet att det förväntas mycket av dig som ledare och chef, du ska  klara av att leda dig själv och andra i en komplex vardag. Behovet av att reflektera och resonera med en utomstående part är ofta stort. Coaching är en metod som bidrar till att stödja ledarens utveckling. Med frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar stöttar vi mot mer medvetna val, nya lösningar och perspektiv för att nå målen. Vi möter dig där du är, i din vardag och hjälper dig med stöd och verktyg för att växa.

 

Medarbetarenkät

Ett enkelt verktyg som syftar till att ta temperaturen på organisationen, ta tillvara på medarbetarnas engagemang och tillsammans skapa konkreta åtgärder framåt. Vår medarbetarenkät innehåller de 4 områdena; Hela organisationen, Min närmsta chef, Mitt arbetslag, Mig själv. Möjlighet finns att lägga till området Arbetsmiljö. Kort tid mellan genomförande, presentation av resultatet samt genomarbetning för konkreta åtgärder framåt.

 

Föreläsningar

Vi vill bidra till energi, inspiration, reflektion och ökad handlingskraft. En föreläsning med Sunnanå Utveckling berör, är igenkännande och vardagsnära. Vi belyser komplexa frågor på humoristiskt och enkelt sätt.
Möjliga teman:

 • Jaget och Laget,
 • Leda sig själv, Må bra-Trivas-Utvecklas-Prestera
 • Medskapande medarbetarskap
 • Medskapande ledarskap
 • Hälsa och välbefinnande
 • Länge leve nyanserna
 • Utveckling Pågår-Pågår Utveckling?

 

 

Här finns vi

Storgatan 26, 931 32 Skellefteå

Kontakta oss

Kontakta oss-070-313 80 22

E-Post

info@sunnana.com

Jobba med oss

Utan spaning ingen aning! Vi spanar efter nya möjligheter och samarbeten. Hör av dig om du blir nyfiken.